Video Bất Công của Đại Hội XX

Chủ Tọa Đoàn: CSVSQ Nguyễn Nho K19 ra luật bịt miệng 24 khóa vote YES cho in sách, chỉ cho số khóa vote NO có quyền độc diễn phát biểu, trình bày ý kiến, chất vấn Ban Biên Soạn (ở phút 1.35), và sau đó ……

Xin mời theo dõi tiếp những video tiếp theo dưới đây để thấy sự Bất công


Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội VB Tại California 25/6/2016


Phiên Họp Tiền Đại Hội VB XX-BBS


Bầu Cử Chủ Tọa Đoàn

Chủ Bút Đa Hiệu


Đề Cử Ứng Cử Viên


Chào Cờ & Bầu Cử- Đại Hội 20 Nam Cali


Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: