Trưng Cầu Ý Kiến Triệu tập ĐHĐ/BT theo điều 22 của Nội Quy

 

Khóa

Đại Diện Khoá (hay người gửi) Ngày Bầu Đồng Ý Không Đồng Ý

Ghi Chú

Khóa 1 (cá nhân) Nguyễn Huy Hùng 23/11/16 Ý kiến cá nhân: Đồng Ý
Khóa 3 (cá nhân) Lâm Quang Thi & Đỗ Ngọc Nhận 28/11/16 Ý kiến cá nhân: Đồng Ý
Khóa 4 Nguyễn Đình Hòa 25/10/16

X

Khóa 6 Nguyễn Đạt Thịnh 26/10/16

X

Khóa 7 Phương Hữu Danh 25/10/16

X

Khóa 8 (cá nhân) Nguyễn Quốc Hoàng 23/11/16 Ý kiến cá nhân: Đồng Ý
Khóa 10 Đoàn Mại 13/11/16

X

Khóa FACS Vũ Ngọc Mỡi 13/11/16

X

Khóa 11 Ngô Văn Phát 19/10/16

X

Khóa 12 Nguyễn Văn Tăng 28/10/16

X

Khóa 13 Trần Khắc Đản 22/10/16

X

Khóa 14 Nguyễn Cao Đàm 19/10/16

X

Khóa 15 (Hoàng Bảo Ngọc & Cao Chánh Cương) 13/11/16

X

Khóa 18 Trần Ngọc Huế 28/10/16

X

Khóa 22 Huỳnh Kim Chung 12/11/2016

X

Khoá 23 Trần Quang Minh 11/12/2016

X

Khóa 24 Lưu Xuân Phước 16/10/16

X

Khóa 25 Huỳnh Công Kỉnh 21/10/16

X

Khóa 26 Nguyễn Phước Ái Đỉnh 27/10/16

X

Khóa 27 Trần Quang Thành 5/11/2016

X

Khóa 28 Hồ Thanh Sơn 21/10/16

X

Khóa 30 Trần Trọng Lợi 28/11/16

X

Khóa 31 Nguyễn Kim Sơn 24/10/16

X

TỔNG CỘNG

17 KHÓA

3 KHÓA

 

 

Liên Hội & Hội

Hội Trưởng

Ngày Bầu

Đồng Ý

Không Đồng Ý

Ghi Chú

Hội Bắc Cali  Minh Đức Nguyễn Văn Phép K27 18/09/16

X

Hội Toronto Phùng Văn Hưng K22 25/09/16

X

Hội Sacramento Cao Văn Hải K25 25/10/16

X

Hội Dallas Fort Worth Nguyễn Tống Hiến K20 24/10/16

X

Hội Tiểu Bang Washington Nguyễn Công Cẩn K25 25/10/16

X

Liên Hội Úc Châu Trần Minh Quân K31 31/10/16

X

Hội San Diego Lê Văn Chuối K23 26/10/16

X

Hội Georgia Nguyễn Ngọc Oánh K30 25/10/16

X

Hội Florida Hồ Thanh Sơn K28 30/10/16

X

Hội Louisiana Vũ Tuấn Việt K20 1/10/2016

X

Hội Victoria Úc Châu Nguyễn Khiêm K14 22/10/16

X

Hội Kansas Lê Phát Lân K16 ?

X

Hội Nam Cali Nguyễn Phước Ái Đĩnh K26 ?

X

TỔNG CỘNG

10 LH&H

3 HỘI

 

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: