Tổng kết chi tiêu cho Đại Hội 21

Tổng kết chi tiêu cho Đại Hội 21

Stt Chi tiết Số tiền Ghi chú
1 Đài Tử Sĩ $5,865.42 NT Thành K24, vật liệu=$1615.42, công thợ= $2,700.00, công NT Thành K24=$1,550.00
2 Phụ kiện trang trí ĐTS $652.03 NT Phép K27, cờ, cán cờ, đuốc, nhiên liệu cho đuốc, chậu, cát …
3 Huy hiệu trên ĐTS $60.00 NT Thi K29
4 Địa điểm họp Scottish Rite Center $1,900.00 3 ngày= $1,500.00, tiền tip và tiền nước & coffe
5 Thiệp mời, stamp, label, mực in .. $2,568.81 NT Thi K29, NT Quyền K28
6 Đăng báo $240.00 NT Thi K29
7 Gởi thư kêu gọi ủng hộ ĐH 21 $1,220.33 NT Phước K24
8 Copy danh sách tham dự dạ tiệc $55.42 NT Thi K29
9 Gởi danh sách đến ĐS Quán HK tại VN và notary $47.25 NT Thi K29
10 Name tag, folder, viết, label .. $500.00 NT Tài K20
11 Receipt trả lại tiền chi NT Loan K23 $6.70 Anh Tín K31
12 Vải màu vàng, 30 áo cho PNLV $225.00 NT Thi K29
13 12 bộ Đại Lễ mùa hè $2,880.00 Thanh Phan, người quen của Anh ̣Được K31
14 Phụ̣ kiện cho các bộ đại lễ $1,162.97 Anh Được K31
15 Bộ jaspe cho NT Lăng K16 $350.00
16 Chi phí mượn và trả bộ đại lễ mẫu $28.00 NT Thi K29
17 Nước giải khát và bánh cho toán QQK $113.39 NT Đắc K22, Hội K30
18 9 đôi giày cho toán QQK $277.02
19 5 banners $679.47 NT Tiến K28, cổng trường, ĐH 21….
20 Vòng hoa $830.00 Vòng hoa lớn $250.00, 31 khóa $420.00, 200 hoa cho ngày lễ mẹ $160.00, Chị Thiếu và NT Thi K29
21 Tiền thức ăn cho 3 ngày ĐH $9,060.00 11/5: sáng $200,trưa $600, tối$250- 12/5:sáng $700, trưa $2550, tối $ 1700 – 13/5: sáng $750, trưa $2000 – chén ly dĩa giấy muỗng nĩa $150 – 20 phần cơm ăn thử $160, Chi Thiếu 30/1
22 Rượu $740.66 NT Phép K27
23 11 cases nước uống $81.87 Anh Tín K31
24 Tiền nhà hàng $29,519.00 Dynasty $27,619, Phú Lâm $500, Florishing Garden $1,400
25 Ban nhạc, âm thanh $1,600.00 Ban nhạc $1,500, Anh Sơn K31 $100
26 Security $720.00
27 2 tấm lắc tặng Chi Hiệp 17/1 và NT Quyền K28 $107.00 NT Thi K29
28 Ban quân xa, NT Hữu K20 $260.00
29 Ghế ngồi và tip trả cho Ô. T. G. Đắc $500.00
30 NT Khanh K20 $577.00 Chụp hình, quay phim, tiền mua pin
31 Ô. Nghê Lữ $500.00 DVD
32 300 quà lưu niệm $615.15 NT Sang K28
33 Medal và giây đeo $650.00 NT Sang K28
34 Trả 1/2 tiền khách sạn $154.00 NT Sang K28
35 Tiền thuê xe và insurance $248.82 NT Sang K28
TỔNG CỘNG $64,995.31

Tổng số tiền thu được: $67,900.00
-Chi: $64,995.31
-Còn lại: $02,904.69

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: