Thưởng Thức Món Ngon

Phở Bằng

Rate : 4.2 stars
1705 Tully Rd
San Jose, CA 95122
(408) 251-0896

 

Phở Wagon

Rate : 4.1 stars
1712 Meridian Ave
San Jose, CA 95125
(408) 440-0105

Cơm Tấm Đạt Thành

Rate : 4.0 stars
1055 Tully Rd
San Jose, CA 95122
(408) 995-6751

 

Cơm Tấm Thiên Hương

Rate : 4.0 stars
1759 E Capitol Expy
San Jose, CA 95121
(408) 274-8188

 

Bún Bò Huế An Nam 2

Rate : 3.5 stars
2060 Tully Rd
San Jose, CA 95122
(408) 270-7100

 

Bún Bò Huế

Rate : 3.5 stars
2871 Senter Rd
San Jose, CA 95111
(408) 629-4212

 

 

Phở Y1

Rate : 4.3 stars
1660 E Capitol Expy
San Jose, CA 95121
(408) 274-1769

 

Bánh Cuốn Tây Hồ

Rate : 3.9 stars
2895 Senter Rd # 110,
San Jose, CA 95111
(408) 629-5229

 

Bánh Xèo Ngon

Rate : 4.1 stars
3005 Silver Creek Rd
San Jose, CA 95121
(408) 238-6789

 

Ánh Hồng  Restaurant

Rate : 4.1 stars
1818 Tully Rd # 150
San Jose, CA 95122
(408) 270-1096

 

Thiên Long Restaurant

Rate : 4.3 stars
3005 Silver Creek Rd #138
San Jose, CA 95121
(408) 223-6188

 

Đa-Kao Restaurant

Rate : 4.2 stars
98 E San Salvador St
San Jose, CA 95112
(408) 286-7260

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: