Thư Ngỏ Của CSVSQ Trần Văn Thư K13 và CSVSQ Trần Khắc Thuyên K16

Thư  ngỏ

Kính gửi qúy Niên Trưởng, qúy Bạn, qúy Anh Em Cựu SVSQ/TVBQGVN

Thưa qúy Niên Trưởng, qúy Bạn, qúy Anh Em

Chúng tôi : Cựu SVSQ Trần Văn Thư K 13,

                     Cựu SVSQ Trần Khắc Thuyên K 16

Xin gửi tới qúy vi lá thư ngỏ này nhằm mục đích góp ý để xây dựng tập thể chúng ta ngày thêm hoàn chỉnh hơn.

Thưa Qúy vị,

Đại Hôi Đồng Kỳ XX đã diễn ra trong ba ngày và chúng ta đã đạt được kết qủa: Bầu chọn được CT/HĐTV&GS, THT/TH Cựu SVSQ/TVBQGVN như tất cả thành viên tham dự ĐHĐ chứng kiến và bỏ phiếu kín.

Cá nhân hai chúng tôi đã cố gắng tham dự đầy đủ toàn phần chương trình ba ngày trên.   Tuy nhiên chúng tôi có những nhận xét và quyết định sau:

NHẬN XÉT:

· Chưa có một ĐHĐ nào diễn ra dưới sự điều hành bởi CTĐ lại còn có thêm thành viên của BTC.   Ban Tổ Chức ĐH XX đã vi phạm một số nguyên tắc căn bản quy định trong NQ.

· Khi CTĐ đã được bầu xong, điều hợp ĐH là trách nhiệm của các  thành viên trong CTĐ – chỉ gồm thành viên CTĐ mà thôi.  Việc phụ trách thời lượng và chỉ định người được  phát biểu trong ĐH đã bị BTC tiếm quyền, cụ thể là việc ấn định thời gian phát biểu cho cử tọa đã thiếu công bằng ( trường hợp CSVSQ Trần Ngọc Bửu  K23 đã dơ tay 4 lần mà không được phát biểu khiến đương sự phản đối và bỏ ra ngoài, hoặc có những thành viên cũng dơ tay nhiều lần nhưng không được phát biểu ( CSVSQ Phạm Công Thành K28, Nguyễn thành Sang K28 …).

· Chương trình ĐH vào ngày chót bất ngờ bị rút ngắn 1 giờ so với chương trình chính thức đã ấn định, việc thay đổi này khiến một số thành viên đến sau không có cơ hội tham gia bầu phiếu.

· Với nhiệt tình muốn đóng góp chung thành ý cùng tập thể, những sự kiện trên đã khiến chúng tôi phải lên tiếng từ những phút đầu, và bây giờ dù muộn màng nhưng xét ra là cần thiết.

· Với ước mong ĐH được thành công trong sự hài hòa, tình tự, tương kính, đoàn kết, hầu tránh xáo trộn; chúng tôi đã phải rất cố gắng để không rút lui, duy trì sự có măt liên tục của mình trong trọn ba ngày ĐH.  Vì danh dự của người Cựu SVSQ, vì sự cần đoàn kết và gắn bó của tập thể đang trong tình trạng phân hóa, hơn nữa sự rút lui sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại xảy ra cho ĐH.  Chỉ có 2 trong số 7  thành viên CTĐ  nên không thể cân bằng được những quyết định của các thành viên khác. Vả lại, chúng tôi ra khỏi CTĐ ngay lúc vừa được đề cử thì việc gì sẽ xảy đến, cũng như diễn tiến sau đó kể cả đêm Dạ Tiệc đã mời khách, và qúy anh em cùng gia đình ở xa về tham dự.

QUYÊT ĐINH:

Thưa qúy vị, nhất là qúy anh em đã đề cử chúng tôi vào CTĐ, rất tiếc chúng tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ  được ủy thác và mong muốn,  kính mong quý vị thông cảm.  Quý NT, anh em hiện diện đã chứng kiến những bất thường xảy ra trong ĐH, xin tùy nghi đánh giá việc làm của chúng tôi.

Chúng tôi, Cựu SVSQ Trần Văn Thư K13, Cựu SVSQ Trần khắc Thuyên K16 rất tiếc, và rất buồn phải công khai trình bầy mọi sự việc liên quan đến phần trách nhiệm của mình qua thư ngỏ này.

Khi nhận được biên bản ĐH, chúng tôi sẽ duyệt xét lại nội dung trước khi có quyết định  ký tên.

Trân trọng,

Cựu SVSQ Trần Văn Thư K13/Cựu SVSQ Trần Khắc Thuyên K16

28/6/2016

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: