Thông Báo Số 2 Của CSVSQ Stu-A-Cầu K29

From: “James Tsu jamesctsu@gmail.com [vobivietnam]” <vobivietnam@yahoogroups.com>
To: vobivietnam <vobivietnam@yahoogroups.com
Sent: Friday, August 5, 2016 3:45 PM
Subject: [Truyen Thong TH/VBQGVN] Fwd: Thông Báo Số 2: Ổn Định Diễn Đàn Tổng Hội.

Resend.

Tsu A Cầu K29

2016-08-05 11:02 GMT-07:00 James Tsu <jamesctsu@gmail.com>:

Thông Báo Số 2
 
Kính thưa quý thành viên trên diễn đàn Tổng Hội,
 
Đã hơn năm tuần lễ trôi qua sau ngày Đại Hội XX bế mạc, và cũng là năm tuần lễ sóng gió trên diễn đàn. Trong thời gian thành lập ban chấp hành, chúng tôi đã lắng nghe và ghi nhận đầy đủ về những thông tin hai chiều này.
 
Nhưng nay có một vài thành viên đã và đang lạm dụng diễn đàn của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN để viết những email gây hoang mang, tạo mâu thuẫn, hiểu lầm, phân hoá trong tập thể chúng ta. Sự việc mất ổn định này có khuynh hướng càng lúc càng tăng lên, đang gây quá nhiều thiệt hại về uy tín và lòng tin của tập thể. Những hành động này đã làm xấu đi những truyền thống tốt đẹp khác của Võ Bị mà đại đa số CSVSQ/TVBQGVN đã nhiều năm cố gắng gìn giữ. Tai hại hơn nữa, nếu chúng ta không chặn đứng lại, nó có thể sẽ đánh mất niềm tin của Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu vào Tổng Hội. Đồng thời những việc làm vô ý thức này vô tình làm lợi cho Cộng Sản trong công tác thực hiện Nghị Quyết 36 của chúng: nhằm chia năm xẻ bảy các hội đoàn tỵ nạn CS tại hải ngoại.
        
Chúng ta chỉ có một Tổng Hội duy nhất là TH/CSVSQ/TVBQGVN, một cơ quan ngôn luận chính thức là đặc san Đa Hiệu và một diễn đàn sinh hoạt của Tập Thể Đại Gia Đình Võ Bị là diễn đàn vobivietnam@yahoogroups.comT ất cả CSVSQ chúng ta cần phải THEO DÒNG LỊCH SỬ, KHÔNG THỂ NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ HAY CHỐNG LẠI LỊCH SỬ, đặc biệt là lịch sử của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN từ ngày thành lập đến nay… Do đó, với tư cách là THT, tôi yêu cầu Ban Điều Hợp Diễn Đàn Tổng Hội thi hành những quyết định sau đây:
 
1. Kể từ hôm nay, thành viên nào viết hay chuyển email với nội dung có tư tưởng đả phá và cố tình phủ nhận kết quả của ĐHXX, email đó sẽ bị xoá khỏi diễn đàn và thành viên viết hay chuyển email này sẽ bị khuyến cáo công khai trên diễn đàn. Nếu đương sự vẫn tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp đã quy định trong NỘI QUY và Bản Điều Lệ để cảnh cáo hoặc nặng hơn nữa là loại ra khỏi diễn đàn Tổng Hội.
 
2. Những hội hay khóa nếu vi phạm vào quyết định trên, email của Hội hay Khóa đó cũng sẽ bị xóa ngay lập tức và BCH/TH cùng Hội Đồng TV&GS sẽ có những phiên họp để quyết định Hội hay Khóa đó tiếp tục sinh hoạt hoặc bị loại ra khỏi diễn đàn Tổng Hội.
 
3. Đối với những thành viên của Hội hay Khóa đã ký tên vào văn thư của Hội hay Khóa nhằm mục đích bất hợp tác với sinh hoạt Tổng Hội trước đây, BCH/TH đề nghị những thành viên đó hãy suy nghĩ lại. Nếu vẫn duy trì ý định bất hợp tác với Tổng Hội, chúng tôi buộc lòng phải xóa tên những thành viên của Hội hay Khóa đã ký tên bất hợp tác ra khỏi diễn đàn Tổng Hội để duy trì trật tự diễn đàn và sự đoàn kết chung của Tổng Hội.
 
4. Diễn đàn Tổng Hội là nơi trao đổi những tin tức lành mạnh liên quan đến các lãnh vực như Xã Hội, Văn Hóa, Chính Trị, Kinh Tế, Thời Sự, Tin Tức, Thông Tin các sinh hoạt Liên Hội, Hội, Khóa… trong tinh thần tương kính và tôn trọng lẫn nhau. Yêu cầu quý thành viên không CHUYỂN vào diễn đàn Tổng Hội những email cá nhân không chứa đựng những nội dung nêu trên, cho dù đó là email của một CSVSQ/TVBQGVN nhưng không phải là một thành viên trong diễn đàn Tổng Hội.
 
5. Diễn đàn Tổng Hội rất hân hoan chào đón những thành viên mới, nếu hội đủ điều kiện, gia nhập diễn đàn để được phát biểu, đóng góp ý kiến như những thành viên khác trong diễn đàn…
 
6. Email trao đổi trên diễn đàn phải phù hợp với NỘI QUY của Tổng Hội, dùng lời lẽ lịch sự, trong sáng và thể hiện truyền thống cũng như tư cách của CSVSQ/TVBQGVN.
 
7. Tất cả những ý kiến đóng góp của các thành viên trên diễn đàn sẽ được ghi nhận và tổng kết để BCH/TH và HĐTV&GS nghiên cứu và ra quyết định, nếu cần.
 
BCH/TH chúng tôi rất mong tất cả những thành viên đang sinh hoạt trên diễn đàn Tổng Hội cùng chấp nhận và thi hành. Biện pháp nếu có phải áp dụng, tuy có cần thiết nhưng cũng chỉ là trường hợp chẳng đặng đừng và không ai muốn điều đó xảy ra.
 
Trân trọng thông báo.
 
Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29
THT TH/CSVSQ/TVBQGVN

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: