Thông Báo Số 1 Của Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa

Ban Điều Hành-Đại Diện Các Khóa – Trưòng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
*
* *

Thông Báo Số 1

 

Thi hành các quyết định của Đại Hội Đại Diện Các Khóa ngày 20-21 tháng 5 năm 2017, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK) nay thông báo đến các Khóa, các Hội, Liên Hộivà toàn thể các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên vàTĐ Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu:

 

  1. Hội Đồng Đại Diện Các Khóa của toàn thể CSVSQ có quyền lực tối thượng để điều hànhTổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
  2. Tôn trọng kết quả của Đại Hội Kỳ Thứ 20 vừa qua.
  3. Xác định lại là Đại Hội Kỳ Thứ 21 sẽ do Hội Võ Bị Bắc CA tổ chức.
  4. Yêu cầu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 minh định, bằng văn thư, vai trò và vị trí chính trị của Tổng Hội đối với các hội đoàn, hay tổ chức chính trị trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.
  5. Yêu cầu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 phải thay thế Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Đàn Tổng Hội hiện tại vì không tôn trọng ý kiến xây dựng của các CSVSQ và cố chấp trong việc điều hành diễn đàn. Yêu cầu hủy bỏ Bản Điều Lệ Diễn Đàn đang được áp dụng. Yêu cầu mời các CSVSQ đã bị khai trừ trở lại sinh hoạt trong Diễn Đàn Tổng Hội.
  6. Đại Hội Đại Diện các Khóa ngày 20-21 tháng 5, 2017 quyết định để cho Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa phát hành quyển Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử theo nguyện vọng của đa số các khóa trong thời gian sớm nhất.
  7. Sau một tháng kể từ ngày công bố thông báo này, nếu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 không đáp ứng các yêu cầu chính đáng nêu trên, BĐH-ĐDCK sẽ có những biện pháp thích nghi.

 

Làm tại San Jose, ngày 21 tháng 5 năm 2017.

Cựu SVSQ Lưu Xuân Phước K24, Trưởng Ban BĐH-ĐDCK.

 

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: