Tham Khảo

VIDEO BẤT CÔNG CỦA ĐẠI HỘI XX

Thư Ngỏ Của CSVSQ Trần Văn Thư K13 và CSVSQ Trần Khắc Thuyên K16

Email của CSVSQ Trần Vệ K19

Nhận xét về Đại Hội XX Của Ban Chấp Hành Hội VB San Diego

Thư của NT Nguyễn Quốc Đống K13

Thông Báo Số 2 Của CSVSQ Stu-A-Cầu K29

Nhận Xét và Quyết Định của CSVSQ Khoá 25

Email Của CSVSQ Lê Phước Nhuận K28

Quyết Định Của Đa Số Thành Viên Khóa 28

Hội Võ Bị San Diego-Nhận Xét Về Đại Hội XX-Số 2

Văn Thư Liên Hội Châu Âu

Email của CSVSQ Trương Thanh Sương K19 cổ động VB Châu Âu

Thông Cáo Đặc Biệt của Ban Điều Hợp-Trần Thanh Quang K20

Email Của Các CSVSQ Stu A Cầu K29, Trần Trung Tín K31, Trần Trí Quốc K27

Email Của CSVSQ Stu A Cầu K29, Nguyễn Anh Dũng K25-Thư Ngõ của Ban Biên Soạn

Trưng Cầu Ý Kiến Triệu tập ĐHĐ/BT theo điều 22 của Nội Quy

Chương trình Phiên họp Của Hội VB Bắc Cali ngày 25 tháng 3 năm 2017

Thông Báo Số 1 Của Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa

Thông Báo Số 2 Của Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa

Quan Điểm của Tập Thể Võ Bị về vấn đề CSVSQ Tsu A Cầu và LS Trần Kiều Ngọc

Quyết Định Số 6 Của ĐH 20 Về Địa Điểm Tổ Chức ĐH21

Biên Bản Buổi Họp Bầu ban Tổ Chức Đại Hội 21

Hình Ảnh Lễ ra mắt sách TDLS Jan 14,2018

 

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: