Quyết Định Của Đa Số Thành Viên Khóa 28

From: “Mr Son Ho benhoba@yahoo.com [vobivietnam]” <vobivietnam@yahoogroups.com>
To: Mr Son Ho <benhoba@yahoo.com>
Sent: Saturday, August 13, 2016 6:12 AM
Subject: [Truyen Thong TH/VBQGVN] Quyết Định Của Đa Số Thành Viên Khóa 28
Kính chào quý Niên Trưởng và các Bạn cùng Đại Gia Đình Võ Bị,
 
Tôi, Cựu SVSQ Hồ Thanh Sơn, K28/TVBQGVN, đại diện cho đa số Thành Viên Khóa 28 xin trình bày những nhận xét của đa số K28 về Tiến trình Bầu chọn Chủ Tọa Đoàn trong Đại Hội Võ Bị Lần Thứ 20, Kết quả bầu cử của Đại Hội Võ Bị lần thứ 20 và “Thông Báo Số 2” của Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29.
 
1.     Tiến trình Bầu Chọn Chủ Tọa Đoàn trong Kỳ Đại Hội Võ Bị Lần Thứ 20:
Việc bầu chọn CTĐ đã vi phạm điều 24 Nội Quy TH.  Trong thực tế, Điều Hợp Viên Cựu SVSQ Trần Tiễn San K19 đã “chọn lựa” và “chỉ định” vài thành viên Chủ Tọa Đoàn theo sự sắp xếp trước, chứ không theo cách bầu chọn với tính cách dân chủ và phù hợp với điều 24 NQ (những đoạn phim quay tại Đại Hội và các bài phân tích đã chứng minh điều đó). Từ đó CTĐđã khuynh đảo Đại Hội“hướng dẫn” tất cả mọi sinh hoạt của Đại Hội Đồng.
 
2.     Kết quả Bầu Cử của Đại Hội Đồng trong Đại Hội Lần Thứ 20:
Chúng tôi rất trân quý sự hy sinh về thời giờ, công sức của các Thành Viên có mặt trong lúc bỏ phiếu, và tôn trọng lá phiếu lựa chọn của quý Niên Trưởng và các Bạn.
Tuy nhiên đa số quý vị, vì vô tâm hay vô tình, đã không nhìn thấy một “âm mưu” khuynh đảo của một nhóm “người”, đã cố tình “lèo lái” Đại Hội Đồng theo những ý đồ đen tối của họ để đưa ra những kết quả như sau:
 
    –  Đề Cử Ứng Viên Tsu A Cầu cho Chức Vụ THT:  Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29 đã được đại diện K29 đề cử vào chức vụ Tổng Hội Trưởng, đúng theo điều lệ trong Nội Quy.  Tuy nhiên sự đề cử này đã vi phạm trầm trọng điều 49, chương 7 Nội Quy của TH/VB:
            “Không giữ chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức chánh trị và cộng đồng Việt Nam tị nạn.”
        Nay được Cựu SVSQ Võ Công Tiên K26 cho biết Cựu SVSQ Cầu đang giử một chức vụ quan trọng trong một tập thể “lớn” trong một tổ chức chính trị và cộng đồng Việt Nam tị nạn.
 
    –  Đề Cử Ứng Viên Nguyễn Hồng Miên cho Chức Vụ CT/HĐ/TV&GS:  Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 đã không được đề cử bởi đại diện K19 hay Hội Võ Bị Nam Cali theo điều khoản 50.3.1.a trong Nội Quy tu chính của TH/VB:
            “Hội/Liên Hội hay Khóa/Liên Khóa đề cử ứng viên”.
 
Theo các phân tích trên, cả hai vị “Đề Cử Viên” đã không hợp lệ theo các điều khoản ấn định trong Nội Quy Tu Chính của Tổng Hội cho cả hai chức vụ THT và CT/HĐ/TV&GS.
 
3.     Thông Báo Số 2 của Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29:
Vì “Danh Không Chánh”, nên “Ngôn Sẽ Không Thuận”.
Trong khi chờ đợi sự “Hợp Thức Hóa” bởi “Chủ Tọa Đoàn”, Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29, với danh nghĩa là “Tổng Hội Trưởng Đắc Cử” (không chính thức), đã “vội vã” thay đổi toàn “Ban Điều Hợp Diễn Đàn TH nhiệm kỳ 2014-2016” và chỉ định Trưởng Ban là Cựu SVSQ Trần Thanh Quang K20, một Cựu Trưởng Ban ĐH/DĐ/TH đã từng gây xáo trộn trên DĐ/TH trong quá khứ với những hành động ngăn chận quyền “tự do phát biểu”, loại trừ những thành viên có những đóng góp ý kiến xây dựng, nhưng không hợp với sự “dẫn dắt” của một số “thành viên” trong Ban Chấp Hành TH lúc bấy giờ.
Sau đó, để làm cho tình trạng sinh hoạt trên Diễn Đàn Tổng Hội trở nên tồi tệ hơn, Cựu SVSQ Tsu A Cầu đã ra Thông Báo Số 2 mang tiêu đề:  Ổn Định Diễn Đàn Tổng Hội.
Trái ngược với tinh thần của tiêu đề, nội dung của thông báo này nhằm mục đích kiểm soát sự tự do phát biểu trong tinh thần tương kính, tự giác, đoàn kết của tất cả các Thành Viên trên Diễn Đàn TH, và hăm dọa loại trừ những Thành Viên có những ý kiến, nhận xét trái với “nội dung” được “đặt để” bởi “nhóm” thao túng TH.  Nội dung này đã gây nên những cuộc tranh luận gây gắt trên Diễn Đàn Tổng Hội, tạo sự mất ổn định, đưa đến tình trạng phân hóa, chia rẽ, và viễn ảnh “tan hàng, Tự Thắng” của Tổng Hội VB đang gần kề.
Thông báo này đã được một Thành Viên của K28 sửa lại cho đúng với nội dung của nó:  Tuyên Chiến Số 2.
 
Qua những nhận xét trên, đa số Thành Viên K28 quyết định:
    –  Bất tín nhiệm Ban Chấp Hành Tổng Hội và Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát nhiệm kỳ 2016-2018.
    –  Không hợp tác trong mọi sinh hoạt của Ban Chấp Hành Tổng Hội và Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát nhiệm kỳ 2016-2018.
    –  Đề nghị các Thành Viên thuộc Khóa 28 (tùy theo lựa chọn cá nhân) không tham gia sinh hoạt trên Diễn Đàn Tổng Hội vobivietnam.
    –  Đề nghị các Thành Viên thuộc Khóa 28 (tùy theo lựa chọn cá nhân) từ chối nhận đặc san Đa Hiệu sau kỳ phát hành Đa Hiệu số 108.
    –  Bản Tiểu Sử Khóa 28 trong Bản Thảo quyển TVBQGVN/Theo Dòng Lịch Sử/Ban Biên Soạn 2014-2016 thuộc quyền sở hữu của Khóa do chính tác giả Nguyễn Sanh K28 biên soạn với sự hiệu đính của toàn thể Cựu SVSQ Khóa 28.  Không ai có quyền xữ dụng, trích đăng hay ấn loát mà không có văn bản chấp thuận của Khóa 28 cũng như của chính tác giả.
 
Những quyết định trên đây có thể được nội bộ Khóa 28 bàn thảo lại khi có sự thay đổi nhân sự hợp lý trong sự đoàn kết và thực sự mang tinh thần và tôn chỉ của SVSQ/TVBQGVN.
 
Khóa 28, với đa số, đồng thuận với những nhận xét của Khóa 24 và Khóa 31, tôn trọng những quyết định của hai khóa này.  Chúng tôi sẽ luôn sát cánh với tất cả các Khóa, các Liên Hội, các Hội, và các Cựu SVSQ/TVBQGVN có cùng chung hoài bảo trong mọi nổ lực nhằm tạo sự đoàn kết, tương kính, tôn trọng mọi Thành Viên của một Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN theo tinh thần và tôn chỉ của những Cựu SVSQ/TVBQGVN.
 
Xin trân trọng kính chào quý vị,
 
Cựu SVSQ Hồ Thanh Sơn K28/TVBQGVN
Đại Diện Khóa 28

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: