Quan Điểm của Tập Thể Võ Bị về vấn đề CSVSQ Tsu A Cầu và LS Trần Kiều Ngọc

Texas, Ngày 26 tháng 11 năm 2017

Kính thưa quý Niên Trưởng và các bạn Cựu SVSQ/TVBQGVN,

Gần đây cộng đồng người Việt hải ngoại đã sôi nổi về việc Luật Sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Không chống cộng, chỉ chống cái ác” trong buổi Hội Thảo Nhân Quyền Việt Nam vào tháng 6 năm 2017tại Canada. Qua lời tuyên bố này Luật Sư Trần Kiều Ngọc đã nói rõ lập trường chính trị của bà.

https://www.youtube.com/watch?v=KRRlfycH6CU&feature=youtu.be&t=1571

Lập trường nói trên đó đã hoàn toàn đi ngược lại với lập trường chống cộng của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN đã được long trọng xác định trong điều 8 của Bản Nội Quy: “Chống Cộng Sản, ý thức hệ Cộng Sản và các chế độ độc tài.”

Trước đó, vào ngày 16/10/2016, CSVSQ Tsu A Cầu K29, Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH-TH) 2016-18 cùng BCH Hội Võ Bị Nam CA đã mời LS Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về đề tài Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Cội Nguồn.

Trong buổi thuyết trình này, đã có những hình chụp diễn giả Trần Kiều Ngọc đứng thuyết trình hoặc đứng chụp ảnh chung với CSVSQ Tsu A Cầu K29 và một số CSVSQ khác ngay trước biểu trưng (logo) của Đại Hội XX Võ Bị đã được tổ chức vào ngày 25/6/2016. (Xin xem hình ảnh bên dưới.) Inline image

Những hình ảnh này đã tạo ra một hiểu lầm nguy hại là Đại Hội XX của Võ Bị đã mời Luật Sư Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về quan điểm, chủ trương và đường lối hoạt động chính trị của bà.  Những hình ảnh này cũng tỏ cho thấy là Đại Hội XX đã đón tiếp bà Trần Kiều Ngọc như là một “đồng minh” quan trọng có cùng quan điểm và lập trường chính trị.

Trong khi đó là một sự việc hoàn toàn sai sự thực vì Đại Hội XX của Võ Bị đã kết thúc trước đó hơn ba (03) tháng, vào ngày 26/6/2016. Đây là một việc làm không thể chấp nhận được vì đã tỏ ra khinh thường và lừa bịp đối với toàn thể Đại Hội XX của Võ Bị.

Trước những sự việc nói trên, thay mặt toàn thể CSVSQ/TVBQGVN, chúng tôi long trọng tuyên bố:

1.  Khẳng đinh là Tập thể CSVSQ/TVBQGVN vẫn cương quyết: “Chống Cộng Sản, ý thức hệ Cộng Sản và các chế độ độc tài” như đã được xác định trong điều 8 của bản nội quy của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN.

2.  Nghiêm khắc phê bình CSVSQ Tsu A Cầu K29 và một số CSVSQ tại Nam Cali đã thiếu suy xét khi mời Luật Sư Trần Kiều Ngọc về Nam Cali để thuyết trình mà không chịu tìm hiểu kỹ lập trường chính trị của diễn giả.

3.  Nghiêm khắc khiển trách CSVSQ Tsu A Cầu K29 và một số CSVSQ tại Nam Cali đã lạm dụng danh nghĩa của Đại Hội XX khi đem những hình ảnh có những biểu trưng của Đại Hội XX Võ Bị ra làm nền cho buổi thuyết trình của diễn giả Luật Sư Trần Kiều Ngọc.

4. Khuyến cáo CSVSQ Tsu A Cầu K29 phải có văn thư chính thức tuyên bố BCH-TH 16-18 chấm dứt mọi liên hệ với sinh hoạt cộng đồng, xã hội hay chính trị của Luật Sư Trần Kiều Ngọc một khi lập trường chính trị của bà vẫn là: “Không chống cộng, chỉ chống cái ác”.

Toàn thể Cựu SVSQ/TVBQGVN đòi hỏi CSVSQ Tsu A Cầu K29 phải luôn luôn tôn trọng Danh Dự của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và Lập Trường chống cộng của tập thể CSVSQ/TVBQGVN.
Tư cách của người CSVSQ/TVBQGVN và lập trường chống Cộng của tập thể CSVSQ/TVBQGVN phải được toàn thể CSVSQ hết sức tôn trọng và nghiêm chỉnh tuân theo. 

Trưởng Ban, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa

CSVSQ Lưu Xuân Phước Khoá 24

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: