Nhận xét về Đại Hội XX Của Ban Chấp Hành Hội VB San Diego

Ban Chấp Hành Hội Võ Bị San Diego
Họp ngày 06-07-2016

Nhận xét về Đại Hội XX

Hiện diện trong buổi họp gồm có các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (CSVSQ): Phùng Ngọc Sa K8, Trần Khắc Thuyên K16, Phạm Khâm Khâm K20, Đào Đức Bảo K21, Lê Văn Chuối K23, Nguyễn Phước Hùng K23, Trần Ngọc Bửu K23, Dương Văn Thái K24, Nguyễn Như Mạnh K25.
     – Qua báo cáo của những thành viên Hội Võ Bị San Diego (Hội VB-SD) đã đi dự Đại Hội XX.
     – Xem các Video và Audio  ghi lại diễn tiến 3 ngày Đại Hội  XX (Jul. 24-25-26, 2016).
     – Qua những emails đã được đưa lên diễn đàn vobivietnam@yahoogroups.com.
 
1- Ban Chấp Hành Hội Võ Bị San Diego nhận xét như sau:

     –  Một số CSVSQ K19 có âm mưu khuynh đảo Đại Hội, cố ý đưa phe nhóm vào Chủ Tọa Đoàn (CTĐ), cũng như thiếu sự vô tư, công minh trong cuộc bầu CTĐ và chức vụ tân Tổng Hội Trưởng (THT). 
     –  Email của Cựu THT Trần Vệ tố giác bị bạn đồng Khóa 19 dối gạt.
     –  Trong Video phần tường trình của Ban Tổ Chức (BTC) Tổng Hội (14-16) cho thấy , CSVSQ Trần Tiễn San K19 đã không cho CSVSQ Nguyễn Anh Dũng K25,  trình bày thời lượng 20 phút như đã quy định trong buổi họp Tiền Đại Hội. Theo nguyên tắc, MC của BTC không được xen vào phần trình bày của BCH/TH.
     –  Trong lúc đề cử CTĐ, MC Trần Tiễn San K19 đã không làm đúng nội quy. MC chỉ định người được phát biểu và người phát biểu chỉ định người vào CTĐ. Sau đó thì có 2 người trong CTĐ lại không được bầu Chủ Tịch  CTĐ.
                   1- CSVSQ Hồ T Đạt K21
                   2- CSVSQ Võ Nhẫn K20
                   3- CSVSQ Trần Khắc Thuyên K16
                   4- CSVSQ Trần Văn Thư K13
                   5- CSVSQ Trương Thanh Sương K19
                   6- CSVSQ Nguyễn Hàm K25
                   7- CSVSQ Nguyễn Nho K19
                   8- CSVSQ Nguyễn Gia Thiếu K30
                   9- CSVSQ Lê Phước Nhuận K28
 
     –  Trong lúc đề cử, MC Trần Tiễn San K19 có khuynh hướng sắp đặt đưa phe nhóm vào CTĐ, và bị cho là “có thái độ chèn ép người muốn phát biểu”.
     –  BTC đã thay đổi và rút ngắn thời giờ bầu cử không như chương trình chánh thức đã thông báo.
     –  Trong buổi đề cử và bầu cử Tân THT, và chủ tịch HĐTV có thiếu sót quan trọng là cử tọa không có cơ hội để chất vấn hầu biết rõ lập trường, đường hướng, có sinh hoạt đảng phái ?…của ứng cử viên THT, CTHĐTV/GS.
     –  Nhiều emails trên Din Đàn VB nói về sự bất bình của mình, một số cựu SVSQ có thái độ tẩy chay như: xin ra khỏi diễn đàn Tổng Hội Võ Bị hoặc rút tên ra khỏi danh sách nhận báo Đa Hiệu, Biệt Động Quân.

2- Quyết định :

     – Hội VB-SD thỉnh cầu quý vị Hội Trưởng và quý vị  Đại Diện các Khóa giúp góp ý về  những việc đã nêu trên trong phần nhận xét.
     – Yêu cầu các giới chức liên hệ giải thích một cách minh bạch thỏa đáng có tình có lý, với sự đồng thuận của các Hội và các Khóa, các vấn đề sau đây:
          * Email của Cưụ THT Trần Vệ tố giác bị bạn đồng Khoá 19 dối gạt.
          * Việc cắt giảm thời gian tường trình của CSVSQ Nguyễn Anh Dũng K25.
          * Việc bầu Chủ Tọa Đoàn trái nội quy.
 
     – Trong khi chờ đợi sự trả lời minh bạch của Quý vị liên hệ, cùng với sự đóng góp nhận xét từ quý Hội Trưởng,  quý Đại Diện của 31 Khóa, Hội VB-SD chúng tôi xin phép được tạm ngưng hợp tác với BCH-TH nhiệm kỳ 16-18.
 
Trân trọng kính chào
 
San Diego ngày 9 tháng 7 năm 2016
Hội Trưởng Hội Võ Bị San Diego
 
CSVSQ  Lê Văn Chuối  K23
 
 
 
Ghi chú :
Bản nhận xét này ngoài Diễn Đàn Tồng Hội, chúng tôi đồng gởi đến các Hội Trưởng Hội VB địa phương, ĐD 31 Khoá để tường và góp ý xây dựng.

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: