Nhận Xét và Quyết Định của CSVSQ Khoá 25

Nhận Xét và Quyết Định của CSVSQ Khoá 25
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
về bản Thông Báo Số 2 của CSVSQ Tsu A Cầu K29
đăng trên Diễn Đàn Tổng Hội ngày 5 tháng 8 năm 2016
 
 Trước hết, theo Điều 49 trong bản Nội Qui của Tổng Hội thì: “Ứng cử viên và đề cử viên THT và CT/HĐTV&GS không được giữ chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức chính trị và cộng đồng Việt Nam tị nạn.”
 
 Theo như thông báo của CSVSQ Võ Công Tiên K26 trong email #142558 thì CSVSQ Tsu A Cầu K29 hiện đang là Trung Tâm Phó Trung Tâm Tây Nam thuộc Trung Tâm Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Vì lý do này, CSVSQ Tsu A Cầu K29 không hội đủ điều kiện để được đề cử vào chức vụ Tổng Hội Trưởng (THT). Thế cho nên việc đắc cử vào chức vụ THT và việc thành lập Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 là bất hợp pháp.  Trong văn thư này chúng tôi gọi tác giả của Bản Thông Báo số 2 là Ban Chấp Hành Tổng Hội Bất Hợp Pháp (BCH/TH).
Quyết định số 1 của BCH/TH
Kể từ hôm nay, thành viên nào viết hay chuyển email với nội dung có tư tưởng đả phá và cố tình phủ nhận kết quả của ĐHXX, email đó sẽ bị xoá khỏi diễn đàn và thành viên viết hay chuyển email này sẽ bị khuyến cáo công khai trên diễn đàn. Nếu đương sự vẫn tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp đã quy định trong NỘI QUY và Bản Điều Lệ để cảnh cáo hoặc nặng hơn nữa là loại ra khỏi diễn đàn Tổng Hội.
Nhận xét:
Trong phần mở đầu của bản thông báo, BCH/TH đã đề cập đến “thông tin hai chiều”. Thế nhưng, ngay trong quyết định số 1, lời nói đã không đi đôi với việc làm. BCH/TH đã không lên tiếng để giải thích những vấn đề đã được đặt ra liên quan đến Đại Hội XX (ĐH XX), mà chỉ quyết định một cách độc đoán là không chấp nhận và sẽ áp đặt hình phạt cho những email có ý kiến bất đồng.
 
Đây chính là hành vi kiểm duyệt để ngăn chặn và đè bẹp những ý kiến xây dựng của thành viên bị xem là không có lợi cho BCH/TH, tương tự như những hành động trừng phạt của chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang áp dụng trên những người có ý kiến đối lập ở trong nước.
Hãy đọc qua điều 258 trong bộ luật Hình Sự của CSVN:
Điều 258.

 

  1. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân:

 

Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

  1. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 

Xem ra quyết định số 1 của BCH/TH đã có cùng một khuôn mẫu với điều 258 nêu trên của CSVN.
 
Quyết định số 2 của BCH/TH
Những hội hay khóa nếu vi phạm vào quyết định trên, email của Hội hay Khóa đó cũng sẽ bị xóa ngay lập tức và BCH/TH cùng Hội Đồng TV&GS sẽ có những phiên họp để quyết định Hội hay Khóa đó tiếp tục sinh hoạt hoặc bị loại ra khỏi diễn đàn Tổng Hội.
 
 Nhận xét:
Đây là một sự lạm quyền nghiêm trọng, chỉ có thể xảy ra trong chế độ độc tài, quân phiệt, hay chỉ được thi hành bởi bọn CSVN, là những kẻ đang nắm quyền tại đất nước Việt Nam của chúng ta.
 
Việc thi hành quyết định số 2 này chắc chắn sẽ tạo sự rạn nứt và cuối cùng sẽ đưa đến sự tan vỡ của tập thể CSVSQ/TVBQGVN ở hải ngoại. Hành động vô ý thức này, dù vô tình hay cố ý, đã hỗ trợ cho Nghị Quyết 36 của CSVN nhằm phá vỡ một tập thể được xem là nòng cốt của người Việt từ trước năm 1975 cho đến ngày hôm nay.
Quyết định số 3 của BCH/TH
Đối với những thành viên của Hội hay Khóa đã ký tên vào văn thư của Hội hay Khóa nhằm mục đích bất hợp tác với sinh hoạt Tổng Hội trước đây, BCH/TH đề nghị những thành viên đó hãy suy nghĩ lại. Nếu vẫn duy trì ý định bất hợp tác với Tổng Hội, chúng tôi buộc lòng phải xóa tên những thành viên của Hội hay Khóa đã ký tên bất hợp tác ra khỏi diễn đàn Tổng Hội để duy trì trật tự diễn đàn và sự đoàn kết chung của Tổng Hội.
Nhận xét:
Đây là một sự đe dọa trắng trợn, thành viên có thể ở lại sinh hoạt trên Diễn Đàn Tổng Hội (DĐ/TH) với điều kiện là phải chấp nhận những hành vi độc đoán và phải suy nghĩ theo chiều hướng của BCH/TH đưa ra.
 
Giống như ở trong nước Việt Nam của chúng ta, người nào muốn được yên thân thì phải giữ im lặng, nếu lên tiếng phản đối những hành động sai trái của bọn CSVN thì sẽ bị chúng bắt bớ, tù đày.
Quyết định số 4 của BCH/TH
Diễn đàn Tổng Hội là nơi trao đổi những tin tức lành mạnh liên quan đến các lãnh vực như Xã Hội, Văn Hóa, Chính Trị, Kinh Tế, Thời Sự, Tin Tức, Thông Tin các sinh hoạt Liên Hội, Hội, Khóa… trong tinh thần tương kính và tôn trọng lẫn nhau. Yêu cầu quý thành viên không CHUYỂN vào diễn đàn Tổng Hội những email cá nhân không chứa đựng những nội dung nêu trên, cho dù đó là email của một CSVSQ/TVBQGVN nhưng không phải là một thành viên trong diễn đàn Tổng Hội.
Nhận xét:
Bốn chữ “tin tức lành mạnh” được định nghĩa như thế nào? Ban Điều Hành Diễn Đàn (BĐH/DĐ) sẽ xử dụng ra sao? Bất đồng ý kiến, thông tin hai chiều, hoặc xử dụng quyền Tự Do Ngôn Luận có được xem là lành mạnh hay không? Hay là BĐH/DĐ sẽ tự ý quyết định để làm lợi cho BCH/TH tuỳ theo từng trường hợp?
 
Đề nghị đối thoại theo một chiều hướng được ấn định từ trước là vi phạm Quyền Tự Do Ngôn Luận, một trong những quyền căn bản của Nhân Quyền.
Quyết định số 5 của BCH/TH
Diễn đàn Tổng Hội rất hân hoan chào đón những thành viên mới, nếu hội đủ điều kiện, gia nhập diễn đàn để được phát biểu, đóng góp ý kiến như những thành viên khác trong diễn đàn… 
 
 Nhận xét:
Ngoài mặt thì “hân hoan chào đón” thành viên mới gia nhập DĐ/TH để phát biểu, đóng góp ý kiến. Nhưng phải phát biểu như thế nào? Đóng góp ý kiến ra sao để không bị cảnh cáo, trừng phạt? Câu trả lời là nếu không đồng ý với BCH/TH và BĐH/DĐ thì phải “suy nghĩ lại” theo chiều hướng của họ đưa ra, để tránh bị trừng phạt.

Nếu đem so sánh thì các thành viên của DĐ/TH sẽ phải làm giống như cách sinh hoạt trong những trại tù “cải tạo” của bọn CSVN, nơi mà những CSVSQ/TVBQGVN đã phải nhục nhã chịu đựng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam Việt Nam lọt vào tay bọn CSVN độc tài và tàn bạo.
 
 Quyết định số 6 của BCH/TH
Email trao đổi trên diễn đàn phải phù hợp với NỘI QUY của Tổng Hội, dùng lời lẽ lịch sự, trong sáng và thể hiện truyền thống cũng như tư cách của CSVSQ/TVBQGVN.
 
 Nhận xét:
Nếu chúng ta từng đọc email đối thoại trên DĐ/TH, không nhiều thì ít, cũng đã thấy nhiều thành viên dùng những ngôn từ chướng tai, gai mắt (chúng tôi không muốn lập lại ở đây).
Truyền thống của TVBQGVN là “Kính trên, nhường dưới, bảo bọc lẫn nhau, giữ gìn uy tín và danh dự cho trường Mẹ”.
Thế nhưng, chúng ta vẫn thấy những lời lẽ vượt ra ngoài truyền thống đó. Điển hình là một người khoá dưới gọi một NT, một Đại NT nếu so sánh tuổi lính và tuổi đời, là “hèn” chỉ vì vị Đại NT này có ý kiến lo ngại cho thân nhân của những CSVSQ/ TVBQGVN hiện đang sống dưới sự cai trị của bạo quyền CSVN. Trường hợp tương tự cũng có nhiều, tuy ngôn ngữ không đến nỗi quá hỗn hào như trường hợp kể trên.
 
BĐH/DĐ/TH lại quá thiên vị, chỉ áp dụng hình phạt trên những người bất đồng ý kiến, và bỏ qua cho những người đồng ý với BCH/TH cho dù họ có đi quá xa truyền thống của TVBQGVN.
Quyết định số 7 của BCH/TH
Tất cả những ý kiến đóng góp của các thành viên trên diễn đàn sẽ được ghi nhận và tổng kết để BCH/TH và HĐTV&GS nghiên cứu và ra quyết định, nếu cần.
Nhận xét:
Đây chỉ là một xảo thuật chính trị, ý kiến đóng góp của các thành viên sẽ chỉ được thi hành, “nếu cần” và phù hợp với ý muốn của BCH/TH. Thực tế đã chứng minh rằng tất cả những email thảo luận, phê bình, góp ý kiến xây dựng về ĐH XX đều bị gạt bỏ, không cần, vì đã không phù hợp với “lợi ích” của BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018.
 
Nói tóm lại, chúng ta, nhất là những Cựu SVSQ/TVBQGVN, những người được may mắn sống tại những quốc gia tôn trọng Tự Do, Nhân Quyền thì không thể vì bất cứ lý do nào mà phải chịu khuất phục trước những đe doạ của những kẻ háo danh, lạm quyền, đang lợi dụng cơ hội để chà đạp lên quyền Tự Do Ngôn Luận của tất cả CSVSQ/ TVBQGVN. Hành động vô ý thức của BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018 hiển nhiên làm lợi cho bọn CSVN trong việc phá hoại các tập thể người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.
Chúng ta phải tỏ thái độ, phải lên tiếng chống lại những hành động này cũng như chúng ta đã từng chiến đấu chống lại bọn CSVN trên chiến trường ngày xưa. Đừng để những hành động lạm quyền của BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018 trở thành một tiền lệ xấu, một vết nhơ, cho lịch sử hào hùng của TVBQGVN.
 
 Bởi những lẽ trên, toàn thể CSVSQ/K25/TVBQGVN đồng thanh tuyên bố:
1. Không chấp nhận CSVSQ Tsu A Cầu K29 trong chức vụ THT/TH/CSVSQ/TVBQGVN nhiệm kỳ 2016-2018.
Mạnh mẽ phản đối sự lạm quyền của BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018  qua nội dung của bản Thông Báo số 2 đăng ngày 5 tháng 8 năm 2016 trên DĐ/TH.

 

2. Lên án trước toàn thể CSVSQ/TVBQGVN về hành động vi phạm Tự Do Ngôn Luận của BCH/TH và BĐH/DĐ/TH vì đã lạm quyền để xoá những email bị xem là không có lợi cho BCH/TH.

 

3. Không hợp tác với BCH/TH cũng như HĐTV&GS nhiệm kỳ 2016-2018 trong mọi sinh hoạt.

 

4. Ủng hộ lập trường và quyết định của các khoá 24, 28 và 31.

 

5. Giữ bản quyền của bản tiểu sử Khóa 25 đã đăng trong bản thảo của quyển TVBQGVN/Theo Dòng Lịch Sử, trang 531-557, do Ban Biên Soạn nhiệm kỳ 2014-2016 ấn hành.  Không ai có quyền xử dụng mà không có sự chấp thuận bằng văn bản chính thức của khoá.

 

 
California, ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thay mặt toàn thể CSVSQ/K25/TVBQGVN
CSVSQ Huỳnh Công Kỉnh
Đại Diện Khoá 25
Nhiệm kỳ 2016-2018
 
Đính kèm:
Danh sách CSVSQ/K25/TVBQGVN
Không muốn nhận đặc san Đa Hiệu trong nhiệm kỳ 2016-2018.
 

 

 

  1. Bùi Đạt Trung

 

  1. Bùi Phạm Thành

 

  1. Bùi Văn Chiến

 

  1. Bùi Văn Hùng

 

  1. Cao Văn Chòn

 

  1. Cao Văn Tài

 

  1. Cao Văn Thi

 

  1. Đàm Văn Phương

 

  1. Đặng Phước Phụng

 

  1. Đặng Văn Túc

 

  1. Đào Văn Quý

 

  1. Đỗ Hoàng Vân

 

  1. Đỗ Minh Cao

 

  1. Đỗ Thiếu Bá

 

  1. Hà Quốc Hùng

 

  1. Hồ Bình Khiêm

 

  1. Hồ Ngọc Hiệp

 

  1. Hoàng Công Một

 

  1. Hoàng Xuân Mai

 

  1. Huỳnh Công Kỉnh

 

  1. Huỳnh Ngọc Vang

 

  1. Huỳnh Quốc Lập

 

  1. Huỳnh Tấn Chức

 

  1. Huỳnh Văn Ẩn

 

  1. Huỳnh Văn Đức

 

  1. Lâm Minh Văn

 

  1. Lâm ngọc Thưởng

 

  1. Lâm Thế Bình

 

 

  1. Lăng Thành Chung

 

  1. Lê Hữu Tuấn

 

  1. Lê Kỳ Đồng

 

  1. Lê Lào

 

  1. Lê Tùng

 

  1. Lê Văn Lâm

 

  1. Lương Vinh

 

  1. Lưu Đức Tờ

 

  1. Ngô Đề Chiến

 

  1. Ngô Đức Giang

 

  1. Ngô Đức Khoa

 

  1. Nguyễn Anh Dũng

 

  1. Nguyễn Công Cẩn

 

  1. Nguyễn Đình Quế

 

  1. Nguyễn Đông Mai

 

  1. Nguyễn Hoàng Anh

 

  1. Nguyễn Huệ

 

  1. Nguyễn Hữu Chí

 

  1. Nguyễn Hữu Giám

 

  1. Nguyễn Huỳnh Kỉnh

 

  1. Nguyễn Như Mạnh

 

  1. Nguyễn Phùng GIoanh

 

  1. Nguyễn Tấn Hiệp

 

  1. Nguyễn Thanh Long

 

  1. Nguyễn Trung Giang

 

  1. Nguyễn Trùng Khánh

 

  1. Nguyễn Văn Bảo

 

  1. Nguyễn Văn Hoà

 

 

  1. Nguyễn Văn Hợi

 

  1. Nguyễn Văn Linh

 

  1. Nguyễn Văn Minh

 

  1. Nguyễn Văn Tính

 

  1. Nguyễn Xuân Thắng

 

  1. Ông Thoại Đình

 

  1. Phạm Đông An

 

  1. Phạm Hữu Đa

 

  1. Phạm Huy Mậu

 

  1. Phạm Văn Chan

 

  1. Phạm Văn Đông

 

  1. Phạm Văn Keo

 

  1. Phạm Vương Đốc

 

  1. Phan Ngọc Đề

 

  1. Tạ Thúc Thái

 

  1. Tô Khắn Thoại

 

  1. Trần Cao Vy.

 

  1. Trần Đức

 

  1. Trần Hường

 

  1. Trần Quốc Toản

 

  1. Trần Thạnh

 

  1. Trần Văn Minh

 

  1. Trịnh Văn Hoa

 

  1. Trương Hữu Chí

 

  1. Trương Kiến Xương

 

  1. Văn Quý Mạnh

 

  1. Vũ Văn Hùng

 

  1. Vương Tịnh

 

 
Ghi chú: Vì lý do bạn Huỳnh Công Kỉnh Đại Diện K25 không sinh hoạt trên DĐ/TH nên uỷ quyền cho tôi post văn bản này.
Chúng tôi có kèm theo nguyên văn của Bản Nhận Xét này dưới dạng Word và PDF để quý NT và các bạn tham khảo.
Bùi Phạm Thành (K25)
 

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: