Hội Võ Bị San Diego-Nhận Xét Về Đại Hội XX-Số 2

To: vobivietnam@yahoogroups.com
Today 08/18/2016 at 3:01 PM
Ngày 18-08-2016
Ban Chấp Hành Hội Võ Bị San Diego (BCH-HVB/SD)
Nhận xét về Đại Hội XX – Số 2

 

Kính gửi toàn thể CSVSQ Trường VBQGVN.
Thưa Quý vị.

     Tại San Diego vào ngày Chủ Nhật 14-8-2016, một phiên họp bất thường với đa số hội viên đã được tổ chức tại tư gia Hội Trưởng Lê Văn Chuối K23.

     Mở đầu buổi họp anh Hội Trưởng Lê Văn Chuối chào mừng mọi người, tuyên bố lý do buổi họp và bắt đầu diễn tiến sau đây:

 – Ghi danh những người trong buổi họp.

 – Nhắc lại Bản Nhận Xét của BCH-HVB/SD đã gửi lên diễn đàn Tổng Hội ngày 06-07-2016.

  – Đọc qua những biến chuyển xảy ra trên diễn Đàn Tổng Hội như:

 – Thông Báo Kết quả Trưng cầu ý kiến của Hội VB/Bắc Cali ngày29-07-2016.

 – Thông Báo số 2 của CSVSQ Tsu A Cầu ngày 05-08-2016.

– Quyết định của Khóa 24 ngày 08-08-2016.

 – Thông Báo của Khóa 31 ngày11-08-2016.

 – Quyết Định của Khoá 28 ngày13-08-2016.

  – Nhận Xét và Quyết Định của Khóa 25 ngày 14-08-2016.

     Sau khi thảo luận Hội Võ Bị San Diego chúng tôi có những quyết định sau đây:
          1. Không chấp nhận CSVSQ Tsu A Cầu K29 được bầu vào chức vụ Tổng Hội Trưởng vì đang tham gia sinh hoạt trong một tổ chức đã được giới hạn bởi Quyết Định của Đại Hội Bất Thường tổ chức ngày 14-11-2011 tại San Jose.
          2. Không chấp nhận CSVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 vào chức vụ Chủ Tịch HĐTV&GS vì thể thức đề cử và bầu cử đã không theo đúng nội quy.
          3. Về quyển sách Theo Dòng Lịch Sử: Lưu nhiệm Ban Biên Soạn của nhiệm kỳ 2014-2016 do CSVSQ Nguyễn Anh Dũng K25 làm Trưởng Ban để tiếp tục hoàn tất quyển sách một cách độc lập, theo yêu cầu của  Đại Diện các Khóa-Hội.
          4. Ủng hộ lập trường và quyết định của Hội Võ Bị Bắc Cali, các Khoá 24, Khoá 25, Khoá 28 và Khoá 31.
          5 – Bản Thông Báo số 2 của CSVSQ Tsu A Cầu K29 là văn bản thiếu tinh thần tôn trọng tập thể, lạm quyền, tự quyền hạn chế và xâm phạm quyền tự do sinh hoạt trong diễn đàn Tổng Hội. Diễn Đàn nầy thuộc thẩm quyền xử dụng của Tập Thể Võ Bị, tất cả thành viên có toàn quyền xử dụng một cách bình đẳng, không một cá nhân nào có quyền cấm cản, rút tên một thành viên với những lý do rất mơ hồ, trường hợp cố tình vi phạm,  phải được tham khảo quyết  định của Đại Diện Khóa, Hội và thành viên của Hội.
          6- Đề nghị Tổng Đoàn /Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TĐ/TTNDH) thành lập và sinh hoạt trong một diễn đàn riêng,  đồng thời cũng đề nghị TĐ/TTNDH tham gia viết bài cho Tập san Đa Hiệu. Tổng Hội ưu tiên dành một phần trong Đa Hiệu cho TĐ/TTNDH toàn quyền phụ trách.
Trong khi chờ đợi sự trả lời minh bạch của quý vị liên hệ, cùng với sự đóng góp nhận xét từ quý Hội Trưởng, quý Đại Diện của 31 Khóa, BCH-HVB/SD chúng tôi xin phép được tạm ngưng hợp tác với BCH-TH nhiệm kỳ 2016-2018 cho đến khi chúng ta có được một vị Tân Tổng Hội Trưởng và một vị Tân Chủ Tịch  HĐTV& GS  được đa số Khóa và Hội công nhận.
     Trân trọng kính chào.

 

     San Diego ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

     CSVSQ  Lê Văn Chuối  K23

 

     Hội Trưởng Hội Võ Bị San Diego

 

 

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: