Ghi Danh

0135

GHI DANH BẰNG CÁCH GỬI THƯ QUA BƯU ĐIỆN

Download để in :  Phiếu Ghi Danh và Hồi Báo (pdf)

CHÚ Ý: VÌ KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ DANH SÁCH CỦA TẤT CẢ CSVSQ/TVBQGVN, BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 21 TẠI SAN JOSE XIN ĐỀ NGHỊ QUÝ CSVSQ NÀO CHƯA NHẬN ĐƯỢC THƯ MỜI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, XIN ĐIỀN VÀO DƯỚI ĐÂY ĐỂ GHI DANH ON LINE NHANH CHÓNG HƠN

animate writing

(Xin bấm vào khung “Gửi” trên đây để gửi cho Ban Tài Chánh )

Send me email

Ghi Chú:

  • Ghi tên tham dự trước ngày 20 tháng 4 năm 2018.
  • Đóng tiền trước ngày 25 tháng 4 năm 2018.
  • Để biết thêm chi tiết về Du Ngoạn, Du Lịch, xin Liên lạc với :

CSVSQ Nguyễn Thành Sang
(408) 629-9345
sanguyen28@yahoo.com

Chi Phiếu:

  • Pay to the order of  Hoi Chau  ( Chi Phiếu ghi trả cho Hoi Chau )
  • Phần Memo ghi: (For ĐHVB 21, San Jose)
  • Gửi về địa chỉ:  

CSVSQ Châu Toàn Hội
619 Coyote Road
San Jose, CA  95111
USA

Hoặc  trả qua Paypal : hoichau30@yahoo.com

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: