Email của CSVSQ Trần Vệ K19

On Friday, July 1, 2016 1:46 PM, “Ve Tran vetran0109@yahoo.com [vobivietnam]” <vobivietnam@yahoogroups.com> wrote:

Thưa quý NT và quý NĐệ TVBQGVN,

Đại Hội XX VB đã qua, tôi tưởng mọi việc đã xong nhưng trên Diễn Đàn VB lại đang cơn nổi sóng, kết quả Đại Hội cũng không hoàn toàn vì Biên Bản ĐHĐ  chưa được các thành viên ĐHĐ đồng thuận , tôi thật ưu tư .

BTC Đại Hội XX do Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 làm Trưởng Ban đã lèo lái Đại Hội theo ý đồ của một nhóm K19 làm cho đa sốCựu SVSQ tham dự bất mãn, gây sự tranh cãi hiện nay .

Là THT nhiệm kỳ 2014-2016, tôi cũng thấy có trách nhiệm,  nên hôm nay tôi phải nói   rõ là anh TBTC đã vô tình hay cố ý  để cho cựu SVSQ Trần Tiễn San K19 là MC huớng dẫn chương trình đã đi vượt quyền hạn của mình đến nỗi khống chế cả Chủ Tọa Đoàn, không cho cử tọa phát biểu theo yêu cầu hoặc giới hạn thời gian mà nhiệm vụ này theo lẽ là quyền của Chủ Tọa Đoàn .

Qua việc này, tôi chợt nghĩ đến đây là một âm mưu của TTSan K19 ( với sự sắp xếp với nhóm K19 ) có liên quan đến tôi .

Số là trước đây khi có sự đồng thuận in Sách TVBQGVN TDLS của 26 khoá cùng 6 khoá phản đố, tôi đã tính sẽ theo tính dân chủ , thiểu số phải phục tùng đa số, nên sẽ ra quyế định cho in sách . Nhưng ngày hôm đó TTSan lại điện thoại cho tôi : ” mày nên ngưng ngay đi, nếu mày in sách mày sẽ mất Khoá 19 và K21 rồi K29 . Khoá 19 sẽ ủng hộ mày ,  lưu nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa , mày yên chí ” . Rồi Nguyễn Hồng Miên K19 cũng kêu gọi tôi :  nếu mày in sách ĐH XX sẽ tan vỡ vì Khoá 19 sẽ tẩy chay ĐH rồi K21 và K29 cũng theo  . Một chị Khoá 19 cũng yêu cầu tôi như vậy .

Tôi đắn đo suy nghĩ cả một đêm rồi ra VT 21 BCH TH , mất cả mội cơ hội tốt cho Sách TVBQGVN.

Còn nữa trước ngày ĐH XX khoảng 10 ngày, cũng TTSan lại mời tôi đến nhà và nói :” tao báo cho mày Một TIN VUI là Khoá 19 sẽ ủng hộ  mày ra thêm kỳ này “. Tôi hơi chưng hửng và hỏi :” vậy Sách TVBQGVN TDLS giao cho ai ” San nói : Khoá 19 ” . Tôi hỏi tiếp :”” ai làm ? ” . San chỉ vào ngực  mình cười cười …Tôi nói :”Tội cho thằng Dũng, nó đã dày công cả măt năm trời , được cả nhiều người ủng  hộ “. Đến đây cả hai ngưng lại vì chưa tìm được giải đáp cho sách LSVB . Sau đó vài ngày, TTSan gọi cho tôi ( có lẽ sau khi bàn với nhóm K19 ) :’ Thôi được rồi, Sách LSVB vẫn giao cho NADũng, nhưng K19 sẽ lập Ban Tu chính cùng làm việc với TBBS . Tôi đồng ý và giữ kín TIN VUI cho đến ngày Đại Hội.

Nhưng không ngờ, trong ngày bầu cử chính miệng TTSan lại đề cử TSU A Cầu K19 ra THT sau khi có một K29 đề cử Cầu .

Đó , quý vị thấy không , vì tôi cả tin nên bị mắt lừa Trần Tiễn San K19 và phe nhóm . Trong buổi bầu cử, tôi không ứng cử THT mà chờ K19 đề cử cho nên vượt qua cơ hội, đến chiều Nguyển Duy Niên K27 đề cử Trần Vệ K19 ra THT thì TTSan bảo xong rồi không đề cử nữa .

Rõ ràng là một xảo  trá có âm mưu . .

Thật chán ngán cho 4 chữ Tình cảm Võ Bị, 3  chữ Tình Đồng Khoá .

Xin quý NT Niên Đệ suy xét .

Mời hai anh Miên và San xem tôi kể chuyện có gì thêm bớt không ?

Đừng giận tôi nhé . Không còn THT VB nhưng tôi còn nhiều công việc bên Cộng Đồng  và tôi sẽ không dùng background là THT VB đâu , khỏi mang tiếng .

Trần Vệ K19

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: