Email Của Các CSVSQ Stu A Cầu K29, Trần Trung Tín K31, Trần Trí Quốc K27

Thưa NT Tsu A Cầu K29,

Cám ơn NT đã trả lời email của tôi.  Sau đây, tôi xin được đóng góp ý kiến riêng của tôi với NT về câu hỏi số 3 và 4 mà NT đã hỏi.

1/ Phần câu hỏi số 3:  Về việc tìm ra lý do chính đáng để từ chức, tôi nghĩ, hay nhất sẽ do một team làm việc.
NT Cầu 29 chọn ra một hay hai người nào đó và tôi sẽ tình nguyện làm chung để thành một team nhận trách nhiêm viết một thư từ nhiệm cho NT.  Việc này vẫn thường thấy trong các speech writing teams. Team này sẽ có tối đa là hai (02) ngày để hoàn tất lá thư này.
Mọi tham khảo, trao đổi của team này đều CC đến NT Cầu K29.


Về BCH/TH, thì đây là “nội các” do NT thành lập, và NT có thể giải tán nội các trước khi từ nhiệm.  Đó cũng là việc thường thấy tại cấp quốc gia, như của nước Anh gần đây.  Không có gì là phạm pháp, vi hiến hay phạm nội quy trong trường hợp này.

2/ Phần câu hỏi số 4:  Về việc chọn lựa vị tân THT, tôi nghĩ là việc này không nằm trong quyền quyết định của BCH hay Ban Tư Vấn & Giám Sát, hay “đề nghị” của cá nhân, mà phải do sự quyết định của toàn thể cựu SVSQ/TVBQ các khóa, thông qua các vị Đại Diện Khóa.  

Sau khi NT Cầu K29 chính thức loan báo quyết định từ chức bằng văn bản, thì các khóa sẽ tiến hành việc lựa chọn tân THT. Tôi xin đê nghị là sẽ dành ra tối đa là 30 ngày, kể từ ngày NT Cầu chính thức từ nhiệm, để tiến hành việc bầu lên vị tân THT.
 
Trong thời gian 30 ngày này, NT Cầu K29 vẫn là THT. Trường hợp NT Cầu K29 muốn bàn giao ngay thì sẽ đề nghị một người Xử Lý Thường Vụ (XLTV) trong khi chờ các khóa bầu xong.  Người XLTV này sẽ không được ứng cử hay được nhận sự đề cử vào vai trò tân THT.

Hy vọng là góp ý của tôi sẽ giúp ích được ít nhiều cho NT và cho tập thể Võ Bị.

Kính,

-Tín 31


Anh Trần Trung Tín K31 thân mến,
Email của anh lần này rất hài hòa, tôi xin trả lời anh, chỉ giới hạn trong cơ chế TH mà không dám lạm bàn qua HĐ TV&GS.
1.   THT được bầu lên là do kết qủa của ĐHĐXX, tôi không thể phủ nhận kết quả đó để làm vừa lòng bất cứ ai, ngoài quyền hạn của THT.
2.   Còn đề nghị của NT Trần Trí Quốc K27 là một đề nghị khả thi theo nội quy mà từ trước đến giờ chưa ai nghĩ ra!
3.   Gỉa sử chúng ta chọn gỉai pháp này, bây giờ anh cố vấn cho tôi một lý do chính đáng để từ chức mà không phụ lòng tin của đại đa số tham dự viên trong ĐHĐXX đã tín nhiệm cá nhân tôi? Nếu không khéo, chúng ta lôi cả BCH/TH từ chức thì lại vi phạm nội quy nữa!
4.   Ngoài ra, ai sẽ ra “đứng mũi chụi sào” để nhận lãnh trách nhiệm từ chúng tôi bàn giao? Xin anh thử đề cử vị THT tương lai đó!
Vài hàng để anh suy nghĩ, chúc anh sáng suốt và tỉnh táo để lo cho tập thể Võ Bị.
Thân mến,
Tsu A Cầu K29

Kính thưa NT Tsu A Cầu 29,

Dù email này NT viết để gửi đến NT Nguyễn Anh Dũng K25, nhưng vì đây không còn là một vấn đề của cá nhân giữa NT Dũng K25 và NT Cầu K29 nữa, cho nên tôi xin được góp ít ý kiến.

Trong email, NT có ghi là “
vượt quá quyền hạn của một THT”, tôi muốn được NT giải thích thêm về việc mà NT ghi là “vượt quá quyền hạn của một THT”?  

Câu hỏi này được đặt ra sau khi tôi đọc được đề nghị rất khả thi của NT Trần Trí Quốc K27:
> 2, Sau đó anh Cầu  từ chức THT, NT Miên từ chức CTHĐTV/GS (theo đúng nội quy)
xin xem nguyên văn email của NT Quốc K27 được paste ngay phía dưới.

Cũng như NT Cầu 29 nhắc đến “
không thể phủ nhận kết quả ĐHXX“, tôi cũng xin NT Cầu xác định lại là “kết quả ĐH XX” có điều khoản nào cấm không cho THT và CT HĐTV & GS từ chức hay không?

Xin cám ơn NT 
Tsu A Cầu K29,

-Trần Trung Tín K31

 

From: “tran27147@… [vobivietnam]” <vobivietnam@yahoogroups.com>
To: vobivietnam@yahoogroups.com 
Sent: Thursday, September 15, 2016 8:16 AM
Subject: [Truyen Thong TH/VBQGVN] Xin đề nghị một giải pháp khả thi

 

Kính thưa quý Niên Trưởng, các anh K28, k29, k30, K31 và các bản K27,
Sự bất đồng ý kiến trên DĐTH về kết quả của ĐHXX đưa đến “3 hội 7 khóa” tuyên bố không hợp tác với BCH/TH nhiệm kỳ 2016-2018, qua nhiều đề nghị của các NT đã không giải quyết được vấn đề, chẳng lể chúng ta tiếp tục tranh cải cho đến 2018.
Xét rằng tổ chức một ĐHBT để giải quyết bất đồng ý kiến giữa 2 bên là bất khả thi (nếu quý vị cho là khả thi thì xin đưa ra ý kiến), tôi xin đề nghị một giải pháp là:
1,  “3 hội 7 khóa”đề nghị 1 vị đứng ra giử chức vụ THP Nội vụ và 1 vị giử chức vụ Phó CTHĐTV/GS.
2,   Sau đó anh Cầu  từ chức THT, NT Miên từ chức CTHĐTV/GS (theo đúng nội quy)
3,  “3 hội 7 khóa” sẽ không còn sợ THVB bị ảnh hưởng bởi các tổ chức bên ngoài và cuốn LSTVB/TDLS lại tiếp tục phat hành.
TT Quốc K27

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: