Chương trình Phiên họp Của Hội VB Bắc Cali ngày 25 tháng 3 năm 2017

(Mục đích của Buổi Họp ĐDK là nhằm xây dựng một Tổng Hội thật sự phục vụ cho các Cựu SVSQ và Gia Đình, và không bưng bít cho những tệ trạng xảy ra trong Tập Thể Võ Bị. Do đó tôi xin đề nghị Quý Hội, Khoá & các Cựu SVSQ nhận thấy Tập Thể Võ Bị hiện tại rất lành mạnh thì xin miễn đóng góp ý kiến.)

A- Lý do Hội Bắc Cali tổ chức cho các ĐDK Họp:

  1. Thể theo yêu cầu của các Hội, các Khoá: cần có một Đại Hội để xây dựng một Tổng Hội thật sự phục vụ cho các Cựu SVSQ và Gia Đình, và không bưng bít cho những tệ trạng xảy ra trong Tập Thể Võ Bị.
  2. Tình trạng BCH Tổng Hội & CT/H Đ/TV&GS hiện tại đối với Tập Thể Võ Bị :

– Không quan tâm đến ý kiến & nguyện vọng của các Cựu SVSQ.

– Cố tình bưng bít những tệ trạng đã và đang tiếp tục xảy ra trong Tập Thể Võ Bị bằng cách lợi dụng  diễn đàn Võ Bị để phục vụ cho BCH/TH & CT/HĐ/TV & GS.

-Bất mãn dâng cao, lòng người ly tán, tập thể phân hóa.

-Không được sự tín nhiệm và cộng tác 8 tháng qua.

-Cố tình tránh né, vu khống đề nghị ĐHBT là đánh phá, làm lợi cho Cộng Sản.

-Cản trở việc triệu tập một ĐHBT để giải quyết vấn đề.

-Đang nỗ lực xuyên tạc, cáo buộc phiên Hội Thảo sắp tới của các Đại Diện Khóa & các Hội Trưởng tại San Jose.

B- Chuẩn Bị Tổ chức:

I- Bầu Ban Tổ Chức:

 

  1.  Trưởng Ban Tổ Chức.
  2.  Thủ Quỹ.
  3.  Tạm Trú.
  4. Du Ngoạn
  5. Trang Trí.
  6. Văn Nghệ.
  7. Truyền thông

I I- Họp online:  cho những ĐDK & Hội Trưởng không thể tham dự

I I I-Đề nghị  ngày Họp: (thời gian 2-3 ngày)

-Cựu SVSQ Nguyễn Văn Hoà k24 đề nghị ngày 26,27,28 tháng 6 ,2017

– Đa số Cựu SVSQ đề nghị : Càng để lâu, tập thể càng phân hóa. Ưu tiên cho các Cựu SVSQ  ngoài Bắc cali đề nghị ngày(Trong tháng 5 )

-Ngày thứ 1:  -Ban Ngày: Họp chung quyết những vấn đề. -Ban Đêm: Đêm gala.

-Ngày thứ 2&3 : Tiếp tục Họp nếu chưa có chung quyết hoặc

                              Tiệc liên quan & du ngoạn (angle island, San francisco, monteray)

 

I V.-Để nghị thành lập 1 diễn đàn:

Lý do:

-Tập thể Võ Bị cần một diễn đàn tôn trọng ý kiến của tất cả các cựu SVSQ.

-Những Hội, Khoá & Cựu SVSQ không cùng quan điểm với BCH/TH không có nơi phát biểu tư tưởng để được tập thể cảm thông và tránh ngộ nhận.

-Những ý kiến cá nhân đúng hay sai là do tập thể phán quyết và lên tiếng. nhằm tránh  tình trạng  tái diễn tương tự.

-Mời tất cả các Cựu SVSQ & Hội tham dự.

 

Chủ trương:

– Một diễn đàn tôn trọng tinh thần dân chủ, tôn trọng  ý kiến cá nhân & đề cao danh dự.

– Đề nghị soạn thảo bản điều lệ diễn đàn rất đơn giản.

– Hiện tại diễn đàn Bắc Cali chỉ cần 3 Cựu SVSQ đưa ra lý do & đề nghị delete 1 bài viết thì BĐH sẽ cứu xét.

 

Minh Dức Nguyễn Văn Phép/k27

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: