Chương Trình

 

 12429029083_fd3aee813e_z1

CHƯƠNG-TRÌNH
ĐẠI-HỘI KỲ 21

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA

anxin

Từ ngày 11 đến ngày 13, tháng 5 năm 2018

0087

    • Ngày Thứ Sáu 11/5/2018    

     • 10:00 – 13:00 Họp Tiền Đại Hội
      Địa điểm:  Scottish Rite Center
                          2455 Masonic Dr.
                          San Jose, CA 95125

      • 8:30 – 10:00  Ghi danh, điểm tâm,
      • 10:00 – 10:00 Lời chào mừng của Trưởng ban Tổ Chức,
      • 10:00 – 10:20 Lễ Chào Cờ & Phút Mặc Niệm
      • 10:20 – 13:00 Thảo luận các đề tài sẽ bàn thảo trong ngày Đại Hội 21
      • 13:00 Chấm dứt buổi họp Tiền Đại Hội
      • 13:00 – 14:00  Cơm trưa – Ra về
    • 19:00 – 21:00 Lễ Truy-Điệu Truyền-Thống
     Địa điểm:  Scottish Rite Center
                         2455 Masonic Dr.
                         San Jose, CA 95125

     • 19:00 – 19:30 Sắp xếp đội-hình
     • 19:30 – 21:00 Xướng Ngôn Viên đọc ý nghĩa Lễ Truy-Điệu Truyền-Thống
     • Rước Quốc-Quân-Kỳ
     • Chào cờ Việt-Mỹ
     • Đặt Vòng Hoa
     • Truy-Điệu
     • Giá Quân Kỳ rũ
     • Tiễn Quốc Kỳ
     • 21:00 Bế mạc
    • Ngày Thứ Bảy 12/5/2018

     Họp Khoáng Đại          
     Địa điểm:  Scottish Rite Center
                          2455 Masonic Dr.
                          San Jose, CA 95125

    • 8:00 – 9:00     Ghi danh, điểm tâm
    • 9:00 – 9:20     Nghi thức khai mạc Đại-Hội kỳ 21
     • Rước Quốc-Quân-Kỳ
     • Chào cờ
     • Nghi lễ Mặc-Niệm
     • Tuyên bố khai mạc Đại Hội Kỳ 21
     • Tiễn Quốc-Quân-Kỳ
    • 9:20 – 9:35      Thủ tục khai mạc (do BTC điều khiển trong phòng họp)
     • Xướng-Ngôn-Viên giới thiệu thành phần tham dự Đại-Hội
     • Lời chúc mừng của Trưởng Ban-Tổ-Chức
     • Tường trình của Trưởng Ban Tổ Chức vềdiễn biến việc tổ chức Đại Hội
     • Trưởng Ban Tổ Chức giới thiệu thành phần tham dự & chương trình chi tiết
    • 9:35 – 12:00:
     • Tường trình của CSVSQ Trưởng Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa 2017-2018
     • Tường trình của Đoàn Trưởng Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (nếu có)
     • Tường trình của Đoàn Trưởng Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên/Bắc CA
     • Bầu Chủ Tọa Đoàn để điều khiển hai ngày họp
    • 12:00 – 13:00     Cơm trưa
    • 13:00  – 17:00     Hội thảo chủ đề:
     • TVBQGVN – 70 Năm Danh Dự và Truyền Thống (1948 – 2018)
     • Các thảo luận & đề nghị của Liên Hội, Hội, Khóa với các CSVSQ tham dự
     • Tu Chính Nội Quy
     • 16:45 :   Quyết định của Đại Hội trong ngày nhội thảo thứ nhất 12/5/2018
     • 17:00 :    Chấm dứt ngày họp
   • Ngày Chủ-Nhật 13/5/2018

    Địa điểm:  Scottish Rite Center
                         2455 Masonic Dr.
                         San Jose, CA 95125

   • 8:00 – 9:00     Ghi danh và điểm tâm
   • 9:00 – 10:30    Đề nghị & thảo luận về các kế hoạch và các phương thức khả thi trong tương lai
   • 10:30 – 12:00    Đề cử, ứng cử Ứng Cử Viên Tổng Hội Trưởng
   • 12:00 – 13:00   Cơm trưa
   • 13:00 – 14:00   Bầu  Tân Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN
   • 14:00 – 14:20   Tân  Tổng Hội Trưởng trình bày đường lối hoạt động cho nhiệm kỳ 2018 – 2020 & đề nghị, thảo luận về các kế hoạch (nếu có), chương trình phát huy hoạt động của TĐ/TTNĐH (nếu có)
   • 14:20 – 15:20
    • Tổng kết hai ngày Đại Hội
    • Duyệt bản Tuyên Cáo của Đại Hội kỳ 21
    • 16:00:       Chấm dứt và bế mạc buổi họp
   • 18:00 – 23:00 Dạ-tiệc bế-mạc Đại-Hội kỳ 21

Địa điểm:   Nhà Hàng Dynasty Chinese Seafood
                     10123 N Wolfe Road, 
                     Cupertino, CA 9504  – 408-996-16800135Du Ngoạn

 Lịch Trình Du Ngoạn Sau Đại-Hội 21
Từ : 8:00 đến 20:00   
Ngày 14/5/2018 Toà Thị Chính San Francisco, Twin Peak, Golden Gate Park, Golden Gate Brigde, Lombar Street, Khu Fisherman’s Wharf

Golden Gate Brigde

 Tour Du Lịch 4 Ngày, 3 Đêm : Từ 14/5/2018  đến 18/5/2018

LAS VEGAS, YOSEMITE, GRAND CANYON SOUTH RIM HOẶC WEST RIM BẰNG XE BUS

Evening lighting people at Fremont Street Experience Las Vegas Nevada

 

0087


Ghi chú:  Chương trình Đại-Hội và đề tài thảo-luận có thể thay đổi.

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: