Ban Tổ Chức

CSVSQ TRƯỜNG VÕ-BỊ QUỐC-GIA VIỆT-NAM

BAN TỔ-CHỨC ĐẠI-HỘI VÕ-BỊ KỲ THỨ 21


 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC: CSVSQ NGUYỄN TRỌNG NHI K20
PHÓ BAN TỔ CHỨC I: CSVSQ NGUYỄN VĂN ĐƯỢC K31
PHÓ BAN TỔ CHỨC II: CSVSQ TRẦN TRUNG TÍN K31
THƯ KÝ: CSVSQ NGUYỄN GIA THIẾU K30
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH: CSVSQ LÊ THI K29
THỦ QUỶ: CSVSQ CHÂU TOÀN HỘI K30
BAN NGHI LỄ: CSVSQ LÊ VIẾT ĐẮC K22
BAN TRANG TRÍ  CSVSQ NGUYỄN ĐỨC QUYỀN K28
MASTER OF CEREMONIES (M.C.)  CSVSQ  NGUYỄN SANH K28
 BAN VĂN NGHỆ:  CSVSQ NGUYỄN VĂN PHÉP K27
 CSVSQ NGUYỄN KIM SƠN K31
BAN DU NGOẠN:   CSVSQ NGUYỄN THÀNH SANG K28
BAN QUÂN XA: CSVSQ LÊ VĂN TIẾN K28
KHÁCH SẠN: CSVSQ LÂM MINH VĂN K25
 CSVSQ HỒ NGỌC HIỆP K25
BAN TIẾP TÂN & ẨM THỰC:  CHỊ NGUYỄN KIM OANH K30/1-ĐT/PNLV
PHỤ TÁ:  CÔ CAO ĐOAN TRANG K16/2-ĐT/TTNĐH
 TRƯỞNG BAN AN NINH TRẬT TỰ:  CSVSQ NGÔ ĐỨC GIANG
PHỤ TÁ:  CSVSQ TRẦN TRUNG TÍN K31
 THỰC HIỆN ĐÀI TỬ SĨ:  CSVSQ HOÀNG TRỌNG ĐỨC K27
 CSVSQ NGUYỄN ANH K16
 CSVSQ HÀ VĂN THÀNH K24
TB/ĐÊM TRUY ĐIỆU:
WEBSITE: CSVSQ HUỲNH TIẾN K28
CSVSQ NGUYỄN GIA THIẾU K30
CSVSQ LÊ TẤN TÀI K20

Bổ túc ngày 30/8/2015

Blog tại WordPress.com.

%d người thích bài này: