Daily Archives: Tháng Ba 29, 2018

Thư Mời Tham Dự Phiên Họp Tiền Đại Hội

San Jose, ngày 28 tháng 3 năm 2018
 
Kính gởi:
Quý vị cựu Chỉ Huy Trưởng, 
Quý vị cựu Tổng Hội Trưởng, cựu Chủ Tịch HĐ/TV&GS,
Quý vị Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng,
Quý vị Đại Diện Khóa,
Quý vị Đoàn Trưởng PNLV,
Quý vị Tổng Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng TTNĐH,
 
Kính thưa quý vị,
Advertisements
Categories: Thông Báo và Sinh Hoạt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.