Daily Archives: Tháng Ba 29, 2018

Thư Mời Tham Dự Phiên Họp Tiền Đại Hội

San Jose, ngày 28 tháng 3 năm 2018
 
Kính gởi:
Quý vị cựu Chỉ Huy Trưởng, 
Quý vị cựu Tổng Hội Trưởng, cựu Chủ Tịch HĐ/TV&GS,
Quý vị Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng,
Quý vị Đại Diện Khóa,
Quý vị Đoàn Trưởng PNLV,
Quý vị Tổng Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng TTNĐH,
 
Kính thưa quý vị,
Categories: Thông Báo và Sinh Hoạt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.