Daily Archives: Tháng Ba 9, 2018

Thông báo về việc giử phòng thuê khách sạn

Ban Tổ Chức (BTC) ĐH-21 San Jose xin thông báo là đến nay đã đặt thuê được phòng cho các CSVSQ tại khách sạn (3 star) Wyndham Garden San Jose Airport 1355 N. Fourth Street, San Jose, CA 95112:
STT Họ và Tên Khoá Phòng & Giường Thời Gian Giá 1 Đêm
(No Tax)
Ghi chú
1 Nguyễn Công Cần 25 1 phòng: 2 queen beds Fri 11/3/18 – Mon 14/5/18 $85 Wknd price
2 Nguyễn Sanh 28 1 phòng: 1 king bed Fri 11/3/18 – Mon 14/5/18 $77 Wknd price
3 Lê Trường Thọ 28 1 phòng: 1 king bed Fri 11/3/18 – Mon 14/5/18 $77 Wknd price
4 Vũ Văn Lai 28 1 phòng: 1 king bed Fri 11/3/18 – Mon 14/5/18 $77 Wknd price
5 Hồ Thanh Sơn 28 1 phòng: 1 king bed Thu 10/3/18 – Mon 14/5/18 $87 Non-Wknd price
6 Châu Thiết Lập 28 1 phòng: 2 queen beds Thu 10/3/18 – Mon 14/5/18 $87 Cần share phòng
7 Trần Văn Thư &
Trần Khắc Thuyên
13 &
16
1 phòng: 2 queen beds Fri 11/3/18 – Mon 14/5/18 $85 Wknd price
8 Đặng Bá Hùng 31 1 phòng: 2 queen beds Thu 10/3/18 – Mon 14/5/18 $87 Non-Wknd price
Categories: Thông Báo và Sinh Hoạt | Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.