Daily Archives: Tháng Một 21, 2018

Giới Thiệu Sách TVBQGVN-Theo Dòng Lịch Sử

Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) được thành lập năm 1948 tại Huế do nhu cầu của lịch sử. Quốc Trưởng Bảo Đại đã chỉ thị thành lập TRƯỜNG SĨ QUAN VỊÊT NAM tại Huế, với nhiệm vụ huấn luyện và cung cấp những cán bộ chỉ huy cho một quân đội đang được hình thành, đây là “tiền thân” của Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt và sau này là TVBQGVN. 
Tiếp tục đọc
Categories: Thông Báo và Sinh Hoạt | 1 bình luận

Blog tại WordPress.com.