Daily Archives: Tháng Một 19, 2018

Tường Thuật Lễ Ra Mắt Sách TVBQGVN-TDLS

 

Sáng chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018, Sách Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam/Theo Dòng Lịch Sử (TVBQGVN/TDLS) đã được ra mắt tại Thành Phố San José, California, Hoa Kỳ. Buổi lễ ra mắt sách được tổ chức rất trang trọng tại hội trường của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ, 2072 Lucretia Ave, San José, CA 95122.

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (CSVSQ/TVBQGVN) cùng với Đoàn Phụ Nữ Lâm Viên và Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu tại Bắc California đã đảm nhận công việc tổ chức cho sự kiện đáng ghi nhớ này.
Tiếp tục đọc

Categories: Thông Báo và Sinh Hoạt | 6 bình luận

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.